دامنه دارابکلا
طوفان فکری
نویسنده: ابراهیم طالبی دارابی - سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٢

حلقه ی تکیه

به نام خدا. به برکت محرم و امام حسین (ع) در انتهای عزاداری و مجلس وعظ و روضه، حلقه تبادل اندیشه دینی در داخل تکیه دارابکلا برگزارشد.و 4 شب ادامه یافت. مباحثات گاه تا نزدیک اذان صبح به طول می کشید. بی آنکه پِلک های کسی به هم هشته! گردد. آفرین به این عشق و جستجو گری. کانون و گرانیگاه ( مرکزثقل ) این حلقه، دانشجویان بودند. و پیرامون حلقه را هم دوستداران مباحث دینی تشکیل می دادند. ایمان مهدی موسی صادق ادریس علی اکبر عباس حمیدرضا عارف امین و شفیعی و ... عزیزان دیگری هم بودند که نامشان در ذهنم باقی نماند. پوزش. و ذکر اسامی سایرین حلقه هم مقدور نیست، همه و همه شان حتی شنوندگانی که تا آخرین لحظات حلقه را یاری دادند، دمنده ی روح این حلقه شدند که بسیار بانشاط، دارای عمقی پر بار، شائق به کشف و شناخت، مایل به رفع شبهه و ایضاح ذهن و د رعین حال پایبند و راسخ در اعتقادات دینی و مبانی اخلاقی و پیوند عاشورایی بودند. این سیره ابداعی نیست. بلکه ادامه روش انبیا و ائمه (ع) است که محیط عبادی شان پر از حلقه های متعدد بود. شنیده ایم نبی مکرم (ص) روزی از میان حلقه های متعدد درون مسجد، نشستن درحلقه علمی را ارجح دانستند و میانشان حاضر شدند.

تحلیل ساده و خلاصه ام از این حلقه این است : 1- دانشجویان حلقه تکیه سعی دارند عشق و اشک حسینی خود را به شناخت تحلیلی حرکت عاشورا پیوند بزنند. 2- آنها در پی آسیب شناسی ها نیز هستند.چون معتقدند اندک اندک جای متفکران در این دامنه، تنگ شده. و همین غیاب، میدان را برای سطحی نگرها وسیع تر و آزادتر ساخته است. 3- در درون این جوانان که بسیار هم عمیق و پر سوال بودند امواجی از مسائل ساطع است. باید این موج فکری شان، طوفان اندشه ای بیافریند. که راه نخستش امتداد بخشیدن به این حلقه است. 4- من خود تعجب کردم از این همه دانش، روحیه، تدین، و توانایی بیان و طرح عالمانه سوالاتشان. در طول 4 جلسه در 4 شب متوالی، این مباحث به اختصار و گاه هم به طُوال تبادل اندیشه ای شد : لفظ جلاله ی  الله. بحث انسان. ابعاد مکتب امام حسین (ع). مفهوم امامت و نبوت. آرمان شهر. آزادی و آزادگی. اخلاقیات امروزی. سهم عقل و وحی در تفکرات انسان. اهمیت قرآن. گفتمان های دینی و جهانی. مساله جبر و اختیار. آسیب شناسی عزاداری. مصائب عاشورا. نقش تکیه در کادر سازی. ترجیح رجوع به بعد اخلاق و عرفان عاشورا. تاکید بر ضد ظلم بودن در ابعاد جهانی. شیعه و سنی. حکومت اسلامی. نظریه سیستم ها و داده ها و بازخوردها. محتوای مجالس عزاداری. تاکید اکید بر استمرار حلقه اندیشه در تکیه و مسجد و نحوه جهت دهی موضوعات. نقد اخلاقیات اجتماعی. و چندین مساله ی دیگر که بدان اشارتی گذرا گردید. غایت بحث: اما اینجا دو دوره ما و شما داشجویان را به روش فهرستی و نمایه ای آشکارمی کنم تا کمی به آن خیره شده و بیندیشد و نظر دهید : دوره ی ما عصر شور بود. اما دوره ی شما عصر شعوره. دوره ی ما عصر خون دادن بود. اما دوره ی شما فصل خوبی کردنه. عصر ما انقلاب و انتقال رخ داد. اما عصر شما اثبات و تمدن در حال رخ دادنه. ما رژیمی را به زیر کشاندیم. اما شما نظامی را دارین به زبَر می رسانین. عصر من عصر جنگ و دفاع بود. اما عصر شما عصر صلح و صفاست. ما عصر شک بودیم. شما اما عصر یقین اید. ما اوائل انقلاب مجبور به ستیزش و استماع انواع تهمت ها (مانندتهمت های مظلومانه به شهید مظلوم بهشتی که امروزه همه تاسف می خورند کاش بهشتی و مطهری و.. زنده بودند تا...) بودیم. اما شما حالا در دوره سازش و شنیدن کرامت آدمیان اید.

و خلاصه بگویم دوره ما دوره احساس دینی بود .ولی اینک شماها در دوره شناخت دینی هستید. به نظر شما با تطبیق و مقایسه ای که ارائه نمودم. ما باید منحرف تر از حقایق و دورت راز دیانت می شدیم! یا شماها؟ ما بیشتر در معرض امواج خروشان انواعی از فتنه ها و آشوب ها بودیم یا شماها؟ با این همه ماها در کوران آن دوره از کودنی رهایی یافتیم و اسیر امواج نشدیم سوالات شما در 4 نشست حلقه تکیه نشان داد که شماها خیلی خیلی از دوره جوانی ما عمیق تر و پر دامنه تر و پر مطالعه ترید. قدر خود را پاس دارید و به عمق بینش دینی تان باز نیز بیفزایید. که خدا انسانی آگاه و عارف و عابد و در عین حال مختار و متفکر و آزاد و آزاده می طلبد. دوره شما مهیاست برای با سوادتر شدن تان. با اعتقادتر شدن تان. با ایمان تر شدن تان. 8 .

کدهای اضافی کاربر :