دامنه دارابکلا
طوفان فکری
نویسنده: ابراهیم طالبی دارابی - جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢

هشدار به روحانیّت دارابکلا (2)

به نام خدا. قسمت دوم . با عنایت به مطالب قسمت اول، اینک برخی از نقدهای کلی ( گاه استیضاحی) و مطالبات اساسی را در معرض دید شما می گذارم و داوری را نیز در اختیار شما و مخاطبان می نهم:

1- معلوم گشته شما روحانیون گرامی نزدیک 55 نفرید. فقط کافی ست هر کدامتان سالی سه روز در دارابکلا بین جوانان حاضر شده و هر نوع آموزش دینی و اخلاقی را که خود به آن واقفید و مرجّح می دانید، در کلاسی به وسع وسیع مسجد یا تکیه برگزار نمایید. می دانید چه رخ می دهد؟ تحول عظیم فکری و دینی و اخلاقی. آیا در دید شما دنیا کلاسی بزرگ نیست؟ آیا انبیای الهی (ع) خود مدرسه ای بزرگ برای بشریت نبودند ؟ اگر چنین کنید در نیمی از سال 365 روزه ی خدا، محل ما به کلاسی بزرگ بدل می شود. خروجی این کارتان تربیت خیل عظیمی ازنسل جدید جویای علم و دین خواهد بود. 2 - چرا به خودتان سازمان، جهت، تشکّل و برنامه های مدوّن نمی دهید تا شکل مراجعه ی مردم به شما منظم و متوالی گردد؟ 3 - آیا با این همه روحانی فاضل و مترقی، دارابکلا که عن قریب به شهری شایسته تبدیل می شود نباید دفتر روحانیت داشته باشد؟ کدام روستا این همه عالم و روحانی باسواد و با تقوا دارد؟ فقط جواب مرا ندهید. برای خدای متعال و امام صادق (ع) که مذهب جعفری شیعه را قوام و دوام بخشید و خود آن حضرت اسوه ی عملی روحانیت شیعه گردید، نیز جوابی جستجو کنید. 4 - به نظر می رسد وقتی به تشکل و سازماندهی صنف ممتازه ی خود در محل نمی اندیشید و هیچ اهتمامی هم در این راه نمی بینیم! به ظنّ قریب به یقین از تالیف قلوب هم بازمانده اید. ( از ضرس قاطع دوری کردم تا اتهامی درمیان نباشد ). 5 - چرا برخی از شما بزرگواران، حتی نام امثال هم سن و سال ما را هم ( که این نسل از بعضی از شماها فقط چند سالی فاصله سنی دارد ) بلد نیستید! مگر مثل ما نباید تا به حال شاگردی از کلاس حکمت و علم تان می بودیم؟ قصوری شده یا تقصیری حادث گردیده؟ چاره را در چی می بینید؟ 6 - چرا نباید در فضای جدید و بی رقیب مَجازی ( اینترنت و ماهواره) فعال مایشاء باشید؟ تا هم سهمتان را مطالبه کرده و هم دَین تان را به دین اسلام به تمامه اَدا نموده باشید.  چرا نباید در دسترس سریع دنیای مجازی باشید. آیا نباید با مردم مرتبط شوید و مراودت کنید؟ نبی مکرّم (ص) هزینه می کرد تا از مردم فاصله نگیرد. تا نتیجه دعوتش توسط ابوجهل ها منتفی نگردد. فکرنمی کنید ابوجهل های بشدت ماهر تر و کینه توز تر بوجود آمده اند که نه فقط به آسیب رساندن دینداران مشتغل اند، بلکه اصل دین را هم مورد هجمه همه جانبه قرار داده اند. آنگاه می پرسم شما در این وا انفسای جوانان، به چه خیال و خواسته ای سرگرم اید. مگر شیطان کارش را متوقف ساخته که شما ( نعوذبالله ) آسوده شدید؟

7 - هیچ با خبرید ابزار مدرن تکنولوژی چه می کند؟ درست است روزگاری به طرفه العینی صاحب علم لدنّی، تخت و تاج بلقیس را به محضر حضرت سلیمان نبی(ع) حاضر می ساخت. اما اینک نیز کلمح البصر اَو هوَ اقرب شده. کمتر از کسری از ثانیه یک عکس مستهجن، یک متن شسته و روفته، یک شکّ تزیین شده، یک تهمت طراحی شده،  یک تئوری جهانی شده، و صدها سخن و لجن، به چهار سوی جهان روانه می شود.و تا شماها بجنبید، جنبش تخریب ذهن، کارش را کرده. و یک جوان به حیرانی و پوجی روانه ( و شاید هم روانی ) شده است. منبر، هم خوب و مقدس، و هم نیز، بسیار کارساز است. اما خیلی ها که به پای منبر نمی آیند. بشتابید که خرافه ها و اسرائیلیات و معاویات دامنه ی جوانان محل را به سقوط و قهقرایی نبَرد. و آنها را به شیاطین مدرن نیالاید. شما مسئولید. مسئول. ما اگر بی روحانی وارد شویم ممکن است درطی مسیر کم آوریم. چرا که شما مسلح به تخصص فقاهت و اجتهادید. که به قول شهید مطهری موتور محرّکه اسلام است. از این سلاح قوی و اعتماد عمومی بهره برید. تا اینجا باز نیز از جسارتم پوزش می طلبم. چرا که، معتقدم قشر روحانیت مرجع و مَلجا و کهف و پناه ی  امت شیعه است. لذا حتی هشدار به این عزیزان که جلودار و عَلمدار مکتب اسلام و خود نیز اَعلام ( پرچم ) شیعه اند، باید و باید با نزاکت و احترام توام باشد. هیچ امتیازی هم اگر متصور نشویم، حداقل لباس پیامبر اسلام (ص) بر تنشان ما را مُجاب به رعایت شئون شان می کند. 11 .

کدهای اضافی کاربر :