دامنه دارابکلا
طوفان فکری
نویسنده: ابراهیم طالبی دارابی - جمعه ٢٦ مهر ۱۳٩٢

وعدۀ دامنه

به نام خدا. چیستی و چرایی این نام را بزودی نزد شما مخاطبان فهیم و اهل نظر توضیح خواهم داد. اینجا در اولین دیدارمان، به شما سلامی به خلوصی اخلاص مظهر اخلاص ها مرد غدیر (بِرکه برکت) علی (ع) دارم. شما اگر حیّ و ناظر و ناقد دامنه نباشید، دامن ها آلوده می گردد. البته نقدهای منصفانه. نه دروغ و فریبانه و بلندپروازانه. دامنه این فضا را گشود تا گشایش هایی در ذهن، قلب و روح و عقل مان حادث شود. وعدۀ من همیشه همین جا. مرا از دعا نیز محروم نگذارید. ان شاء الله تعالی. 1.

آبشار دارابکلا. عکاس: سیدعلی اصغر

کدهای اضافی کاربر :