دامنه دارابکلا
طوفان فکری
نویسنده: ابراهیم طالبی دارابی - پنجشنبه ٧ آذر ۱۳٩٢

رسوایی شبنامه نویسان

با تسلیت و تالُم، پس از یک سال صبوری و تحقیق و فحص، بزودی در دامنه دارابکلا به رسوایی متن کسانی خواهم پرداخت که سال قبل (10 دی 1391) پس از عاشورا و سوگواری جانانه ی عاشقان و فداییان امام حسین (ع) و زینب کبری (س)، متنی بسیار رذل و سراسر مُهمل و وهن علیه عاشورا به صورت شب نامه پخش کردند، و همانند خفاشی دور از نور (از حیوان موثر خفاش عذر می خواهم) و در تاریکی و تیرگی محض خودشان، مختفی شدند. با این عنوان خبیثانه : خوانشی دیگر : عاشورا سایه ی سنگین تاریخ بشریت. 27 .

کدهای اضافی کاربر :