دامنه دارابکلا
طوفان فکری
نویسنده: ابراهیم طالبی دارابی - جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢

وعده ی روز رضا

قبل از رفتن به زیارت شهید سید تقی عمادی ( سلسله متون کوچه های دارابکلا پر از شهیده) می خواهم به این موضوع بپردازم. من هر چند علقه ای رویکردگرا دارم تا راهکارگرایی. نیز برای خود، اندیشه پردازی راخوشآیند می بینم ( ولو ناچیز ) نه اقدامات استراتژیک (به قول فرهنگستان علوم: راهبردی ). اما فشارها و نقدها برمن مثل توصیف نظرگاه امثالی چون آقای صفر علی قلی زاده و آقا عارف آهنگر به اینکه تو فقط در دنیای ذهنی و آرمانی و انتزاعی می نویسی و...و حملات و حتی توهین ها و تمسخرات تاجایی سرعت گرفت که مجبور شدم جوابیه ای تعبیه کنم و در شش قسمت در همین دامنه منتشر کنم. همین، من را برآن داشت تا سه راهکار عملی ارائه کنم. راهکار اول را که مقدمه ای بنیادی است برای همه امور محله، در متن قسمت پنجم "کوچه های دارابکلا پر از شهیده" مشخص ساختم و برای تحقق آن،برادر بزرگوارم جناب حاج علی کارگر را هم مورد "وصف اعتقادی" و هم مورد "نقدانتظاری" قرار دادم.آن را در همین دامنه ببینید که بسیاری از گره های محل، منوط به آنه. راهکار دومم را در هفت قسمت با عنوان "هشداربه روحانیت دارابکلا" تا حد طوال با نگرش انتظاری وا نتقادی مطرح ساختم. و اینک راهکار سومم را، در مرامی مردمی آشکار می نمایم.

از همه وبلاگ داران وک امنت گذاران دارابکلا و نیز خوانندگان و بینندگان وبلاگ های محل می خواهم در روز شهادت امام رئوف حضرت رضا(ع) عالم آل محمد (ص) یعنی در ایام سوگواری به قول ما دارابکلایی ها چهل و هشتم، درست در روز 5شنبه 12 دی 1392 بین ساعت 10 تا 12 در امامزاده جعفر دارابکلا اول به زیارت آن مکان مشرف شده و سپس یه عکس یادگاری انداخته و آنگاه به حرف های ماندگاری پرداخته و در نهایه رسم های اخلاقی و آشنایی را جسته، و خلاصه دیداری تاریخی داشته باشیم. هر کس خواست آنجا در کنار امام زاده خود و وبلاگش را آشکار کنه و هرکه نخواست و الزام و اجباری هم نیست، لااقل حضوری آگاهانه داشته باشد. اگر خواست لباس اختفاء برکند، برکند. اما اگر نخواست، می تواند در نهان بماند اما درت عاطی فکری آن روز وعده، شرکت نماید.در همانجاست که هرکس راهی خواهد جست تا بتوان دارابکلا را (از لحاظاتی ) ازاین بن بست ها که همه می نالند و می نامند، بیرون برد. 29 .

کدهای اضافی کاربر :