دامنه دارابکلا
طوفان فکری
نویسنده: ابراهیم طالبی دارابی - یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢

روس در ادبیات سیاسی ایران

برای درک بیشتر روس شناسی و دمیدن کمی سیاسیات!به دامنه ی دارابکلا، در این متن، چند نمونه برای تقریب ذهنی، شرح و بسطی کوتاه می شود.

1- معاون وزارت دربار شاه، وقتی می خواست کارمند کم کاری را ناسزا بگوید، به او می گفت : تروتسکی. او از نظریه پردازان بسیار مهم و از وفاداران به مکتب لنین و مخالف تجدیدنظرطلبی استالین بود. وی معتقد بود انقلاب کمونیستی باید درجهان صادر شود، که استالین به کمونیست در درون شوروی اعتقاد داشت و نیز ایجاد حکومت قدرتمند و مقابله گر و سرکوب کننده. لذا لئون تروتسکی را به مکزیک تبعید کرد تا در نهایت بر اساس یک عملیات مخفی معدوم سازی همه مخالفان استالین، به دستور شخص استالین با تبَر به قتل رسید.

در تاریخ آمده است که  استالین بیش از چند میلیون از مخالفان خود را، که اکثرشان رفیقان حزب کمونیست بودند، سر به نیست کرده و یا به سیبیری به بیگاری گسیل داشته که در همان سرمای سوزان به اتلاف رسیده و یا ناپدید شدند. و... (کتاب مهم با نام "استالین" را بخوانید. که واقعا خواندنی ست) 

2- در ادبیات سیاسی ایران، هر کسی را که بخواهد اوضاع را به هم بریزد، می گویند : کرنسکی. وی همان شخصی ست که بعد انقلاب فوریه روسیه به حکومت رسید و راه نوسازی را درپیش گرفته بود اما کمونیست ها به رهبری لنین علیه اش کودتا کردند و انقلاب اکتبر 1917 را سامان دادند و...

3- مطبوعات غرب برخی از مخالفان دولت ها در جهان سوم را سولژنتسین لقب می دهن. او از رمان نویسان سیاسی معاصر روس است که چندین سال در زندان حزب کمونیست شوروی بسر برده و رُمان مجمع الجزایر گولاپ که حکایات قتل عام مخالفان توسط استالین و برژنف است از اوست، که بسی مهم و خواندنی ست.

4- در ایران، منتقدان وقتی  رئیس یا سیاستمداری را بی عُرضه بدانند به او می گویند : یلتسین. همان رئیس فدراسیون روسیه در دوره شوروی که با فرو پاشی حکومت حزب کمونیست و جزیه شوروی به 16 جمهوری مستقل ،با حمایت غرب به ریاست جمهوری روسیه برگزیده شد و به شُرب خَمر شدید مشهور بوده. او در طی دوره حکومتش روس را به غرب فروخته بود تا اینکه ولادیمیر پوتین بروز کرد. که داستان ظهور این مرد جدید که رئیس ک.گ.ب حزب کمونیست شوروی بوده! بسی فراوان و مرموز است. آری همین پوتین را می گویم. شاید در متنی او را برایتان بشکافم.

5- ساواک به محسن یلفانی می گفت: ماکسیم گورگی .وی نویسنده مشهور کمونیست شوروی بوده که رمان و نوشته هایش شاید بالغ بر 100 جلد باشد و آثارش در همه جای جهان توزیع می شد.

6- تیمور بختیار رئیس امنیت و پلیس مخفی رضا خان میرپنج، به خلیل ملکی از بنیانگذاران جریان چپ مارکسیستی در ایران می گفت : تروتسکی که شرحش را در بند یک آوردم.

7- ساواکی ها به بیژن جزنی، پرویز نیکخواه، مصطفی شعاییان، منوچهر هزارخانی و مسعود احمدزاده می گفتند : لنین و پُلخانُف. هر دو از رهبران اولیه حزب کمونیست روس بودند. لنین بر مکتب مارکس چندین نظریه اصلاحی زد و انقلاب را به جای غرب بر اساس تز مارکس، به درون جامعه تزاری روس بُرد. و به اصطلاح انقلاب طبیعی مارکس را سزارین و جراحی فوری کرد با ایجاد حزب پیشرو.

8- در ذهن ایرانیان ،روس ها مشهورند به کسانی که دوستان را در فرصت مقتضی می فروشند. و این شاید نیاز به توضیح من نباشد. شما استاد تحلیل این یکی هستین.

9- مشهور شده میان سیاسیون، که روسیه نزدیک ترین کشور بزرگ به ایران است ،اما از هر نظر، دینی، نژادی، زبانی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، دورترین به ما هست.

10- وقتی محمد رضا شاه پهلوی، ذوب آهن اصفهان را از روس ها تحویل گرفت، به ساواک گفته بود : مواظب 3000 نفر روسی در اصفهان باشید.

11- ساواک فعالیت های سیاسی مرحوم آیت الله طاهری اصفهانی ( امام جمعه سابق اصفهان) را به حساب روس ها در ذوب آهن اصفهان! می گذاشت.

12- شاه به مخالفان مذهبی و سیاسی خود می گفت :" ارتجاع سرخ و سیاه ". سرخ اشاره به ارتش سرخ شوروی کمونیستی بود. حتی امام خمینی را نیز در مقاله 17 دی 56 در روزنامه اطلاعات به قلم جعلی م. رشیدی مطلق، به این عنوان ،یعنی ارتجاع سرخ و سیاه محکوم  کرده بود. که همین مسئله منجر به تشدید و بروز انقلاب اسلامی شد.

13- یک  تعبیر مهم دیگر در ادبیات سیاست ایران است که به طنز نیش دار می گوید : اگر در مسکو باران می بارید، حزب توده در تهران چتر باز می کرد! 57 .

کدهای اضافی کاربر :