دامنه دارابکلا
طوفان فکری
نویسنده: ابراهیم طالبی دارابی - جمعه ٤ بهمن ۱۳٩٢

آمار آرمان

خدا. شهیدان ایران : 220 هزار انسان. جانبازان ایران : 550 هزار انسان. آزادگان ایران : 50 هزار انسان. اولی ها نزد خدای رحمان اند. دومی ها تحت اُنس و مهراوه ی زنان عطوف و پرستاران اند. و سومی ها با خاطرات زجرآور و مکافات اسیری در کنار هر دو آمارند. حالا ماها در جواب این آرمان : یا خدمت یا خیانت. یا افتخار یا اختلاس. یا استجاب یا اجتناب. خواه پند و خواه ملال. همین و بس. 81 .

کدهای اضافی کاربر :