دامنه دارابکلا
طوفان فکری
نویسنده: ابراهیم طالبی دارابی - یکشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٢

لیف روح بیست و سوم

در لیف روح 23 بر پله ی بداء توقف کنیم تا به بازسازی درونی خود اهتمام کنیم. لغت بداء که ظهور و آشکار شدن است، از امتیازات مهم مکتب تشیّع است. یعنی آدمی در پرتو رفتار چرخشی به سمت خدا، مسیر طبیعی خود را دگرگون کند. و این فرصتی سرنوشت ساز برای بشر است. آیات 11 و 96 و 143 سوره های مبارکه ی رعد و اعراف و صافات از استنادهای قرآنی این پدیده است. رفتار شایسته و تسبیح گوی حضرت یونس (ع)، مسیر سرنوشت این پیامبر خدا را دگرگون کرد و از محبَس ماهی، رهایی یافت. آری، آدمی مطابق این سنت الهی، به رخصت خدا می تواند با چرخشی ناگهانی، رفتاری شایسته در پیش گیرد و مسیر سرنوشت خود را تغییر دهد و بر عمرش بیفزاید. این فرصت بازسازی، بر اساس همین اصل بداء است که فرجام آدمی به حکم خدا دگرگون می شود.

انسان با عصیان ها و رفتارهای کژتابش دچار انواعی از محرومیت ها می شود، و بداء به او مدد می کند که باز نیز، در حیاتش چرخشی امیدوارکننده و سعادت بخش پدید آورد. نبی مکرّم اسلام (ص) فرموده : آدمی به سبب گناه از روزی محروم می شود و هیچ چیز نمی تواند این تقدیر را دگرگون کند، مگر نیکی کردن. بداء موجب شادی و نشاط بشر است. زیرا انسان اجازه می یابد گناهان و خطاها و مسیرهای باطل و هلاکتی خود را در پرتو  بداء که راه کاری مهم در شیعه است، بازسازی کند. و فرجامش را فرهام سازد. چرا که اساسا انسان فرهمند (یعنی هوشمند و عاقل) آفریده شد. و بداء در سیر و صیرورت انسان به مانند توبه و شفاعت، به سود آدمی و به زیان شیطان است.

روح هایی که بازسازی گرا هستند از این فرصت و فرجام دهی به نفع آینده ی روشن و دور از اضطراب خود سود می جویند. و البته خدای رحمان از همان ازل، از این دگرگونی ها و بداء آگاه است. ای روح های مستعد و مهیای لیف و طهارت، بداء را فرصتی به سمت و سوی باز هم خدا، باز هم خدا  و باز هم خدا مبدّل سازیم و با این ساز چرخشیبر دور کعبه معنوی و حقیقی حق تعالی بچرخیم. تا در مدار قرار گیریم. تا بعد. ان شاء الله تعالی. 83 .

کدهای اضافی کاربر :