پنجه ی عکس در دامنه 4

این کبابی ها و آن نمازی ها! 1387 : از راست: علیرضا ( البته با تسلیت فوت مادر ارجمندشان ). سیدرسول. عمواکبر. جعفر.  در برپایی کباب! آن دور : دامنه و حاج احمد در اقامه ی نماز. عکاس: آسید

دامنه و جواد 1386. تیرنگ گردی. عکاس: آسید

1382. سیدعلی اکبر. جعفر. روانشاد یوسف. عکاس: آسید

یادش بخیر

دامنه و بقیه ی عضو گروه. نوروز 1394. جلسه ی گروه وات سپ در دهیاری. عکاس: مهدی مقتدایی

آقا حمید طالبی. 2 اردیبهشت 1384 . عکاس: مهدی رجبی

عید 1394 منزل احمدآقا بابویه: جعفر. دامنه. سیدرسول. حسن صادقی. آسید. جعفر. عکاس: احمد

آسید و احمدآقا بابویه. عید 1394 منزل احمد بابویه. عکاس: دامنه

آسید علی اصغر؛ کلاه اسکموهای قطبی ست یا مِنشویک های ضد لنین روس!!؟؟

/ 3 نظر / 88 بازدید
عارف

سمند[تایید][تایید][تایید]

رنگین کمان

بادرود ما هم درگذشت مادر ایشان را به شما وخانواده محترم شان تسلیت عرض می نما ییم[گل][گل]

حمید طالبی

سلام متشکرم. عکاس این عکس آقای مهدی رجبی.