کویریات دامنه

سنّت شکن و بُت شکن

به نام خدا

از شهیدمظلوم بهشتی خوانده بودم که گفته بود:

قدرتِ سنّت شکن از قدرت بُت شکن

باید به مراتب بیشتر باشد

و سنت شکنی از بت شکنی

به مراتب سخت تر است.

شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی، مغز متفکّر و مدبّر ایران و اسلام

بیفزایم که منظور شهیدمظلوم بهشتی

سنت های جاهلی، جعلی، خُرافی و انحرافی ست

/ 0 نظر / 75 بازدید