زمینخواران میراثخواران

500000هکتار زمین مفقودی کشور

به نام خدا. دیشب وقتی این خبر پانصدهزار هکتار را در منبع خواندم، شاخ درنیاوردم! چون اظهر مِن الشّمس است برای منی که از همان آب و خاک و گل و لای برخاسته ام و با چشمانم می دیدم خوردن زمین را، که برای آن عده خاص! زمین که سهله، جریب جریب جنگل را هم قورت داده اند و نسل ملج (=ملیج)، افرا، راش (=مِرس)، حتی انجیلی و ممرز را زدند. بگذرم... به خبر زیر خیره شوید:

«محمدجواد حشمتی معاون قضائی دادستان کل کشور در سمینار تخصصی پیشگیری تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و عمومی در گرگان [28 تیر 1396] اظهار داشت:

براساس آمارهای غیررسمی حدود 500 هزار هکتار زمین مفقودی در کشور داریم به این معنا که این اراضی مال دولت است اما مشخص نیست کجاست و در اختیار چه افرادی است... اگر امروز دیر بجنبیم و خوب عمل نکنیم در آینده استان‌های شمالی هم هوایی برای نفس کشیدن نخواهند داشت...» (منبع)

عکس زیر را تعمُّداً از کشور بنگلاش برگزیدم که بگویم روزی فراخواهدرسید که با دیدن عکس های اینچنینی، باید حسرت طبیعت بکر کشورمان و استان مان را بخوریم و دم هم نزنیم.

دامنه

نجات گوسفندها و بره هایشان از سیل – بنگلادش. 26 تیر 1396. فرارو

نجات گوسفندها و برّه های از سیل. بنگلادش. 26 تیر 1396. عکس از: فرارو

/ 0 نظر / 69 بازدید