کویریات دامنه 6

کویریات دامنه (6)

به نام خدا. یک بیت است به حجم بیت جهان و جان انسان و آن این است برای اهل ذوق عرفان:

تو را که داند، تو را تو دانی تو

تو را نداند کس، تو را تو دانی بَس

تا بعد. 826 .

چه حالی داری با این عکس؟ بسته به نگرشت دارد که چه می بینی در آن. عکاس: آسید. رودخانه ی پیچ تند تیرنگ گردی دارابکلاست اینجا. 1387

/ 3 نظر / 37 بازدید
ساعت

سلام آنچنان زی که بمیری ؛ برهی نه چنان زی که بمیری ؛ برهند ... شاعر : حکیم ثنایی غزنوی منبع : وبلاگ تک بیتی

ساعت

سلام در رنجی که ما می بریم، درد نه تنها در زخمهایمان، که در اعماق قلب طبیعت نیز حضور دارد. در تغییر هر فصل، کوهها، درختان و رودها ظاهری دگرگونه می یابند؛ همان گونه که انسان در گذر عمر با تجربه ها و احساساتش دگرگون می شود. در دل هر زمستان، تپشی از بهار و در پوشش سیاه شب، لبخندی از روشنایی نمایان است. جبران خلیل جبران

محمد عبدی

سلام کبلاقا ابراهیم جان این بیت شعر یک دنیا معنی در درون خود نهفته دارد و گویی بدان هماهنگ است که " دانیم همین مقدار که نادانیم " و به محلی " دومبه ندومبه " ...