کویریات دامنه

پست 1269

به ذوق دامنه : کویریات دامنه 28 . به نام خدا. حضرت علی امیرالمومنین (ع) دنیا و آخرت را به دو همسر یک مرد تشبیه کردند که در اثر محبّت به یکی، دیگری آزرده می شود. میان روشنفکری و دینداری هم برخی بر این عقیده اند چنین نسبتی حاکم است. اگر بخواهی روشنفکر باشی، دیندار اخم می کند و اگر بخواهی دیندار بمانی، روشنفکر عبوس می ماند. این نیست، جز همان پارادوکسیکال تاریخیِ تناقض نما. کمی به این عکس گزنه خیره شوید در پی پیلم بمانید و کویریات را ول کنید!!!

ارسالی " دارکلایی ریکا " به تلگرام دامنه. آن نوشته ی روی عکس گزنه از خود عکس است نه از دامنه و تفسیر آن هم با شماست نه دامنه

/ 2 نظر / 41 بازدید
محمد عبدی

سلام یاد آوای التماسی " پیلم دله گزنه بریم" پیلم دله گزنه بریم" و ...افتادم کلی با خودم اینو خوندم و ... فصل مشترک دینداری و روشنفکری به نظرت درد دین است یا خود شخص و منافع او ؟و ...

سيدعلي اصغر

سلام ازمطلب تان بهره بردم. روشنفكرديني بهترين اسمي است كه ميتوان برآدمي گذاشت كه براساس مقتضيات زمان مي انديشد ...