حجة الاسلام غیاثی کیست؟

طلبۀ انسان دوست مردمی

1070

حجت الاسلام غلامحسین غیاثی، روحانی مبلّغ فعّال و مردمی در روستاهای بخش درح از توابع شهرستان سربیشه خراسان جنوبی

به نام خدا. زندگی این انسان را آنقدر مهم دیده ام که لازم شد تا با نوشتن متنی در بارۀ خدمات و حسنات وی، سهم خویش را در دامنه، در حقّ وی اَدا کرده باشم. حجة الاسلام غلامحسین غیاثی فقط یک روحانی و طلبۀ مکتب امام صادق (ع) و سرباز دینی امام زمان (عجّ) نیست، او انسانی والانگر و مرد شریفی ست که از سال 1383 تا کنون به عنوان یک روحانی مبلّغ، تلاش هایی ماندگار و مثال زدنی برای روستاهای مرزی بخش درح از توابع شهرستان سربیشۀ خراسان جنوبی برجای گذاشته است.

13 سال است این مرد خاکی، ولی در واقع افلاکی، انسان دوستی اش را در میان محروم ترین مردم این مرز و بوم، معنی کرده است. در همۀ امور مردم مانند درست کردن منزل، گچ کاری، هرَس درختان، کشاورزی، دامداری، فرهنگی و... به روستائیان آن منطقه کمک می کند.

مردمی که او در میان شان به تبلیغ مشغول است، همیشه دوست دارند بوسه ای بر پیشانی این روحانی فداکار  هدیه کنند؛ و چه چیزی بالانر از رضایت مردمی از یک روحانی دینی؟ او تبلیغ دینی را با کردار خود به پیش می برَد و دل ها و قلب های مردم را فتح می نماید.

حجت الاسلام غلامحسین غیاثی، روحانی مبلّغ فعّال و مردمی در روستاهای بخش درح از توابع شهرستان سربیشه خراسان جنوبی        حجت الاسلام غلامحسین غیاثی، روحانی مبلّغ فعّال و مردمی در روستاهای بخش درح از توابع شهرستان سربیشه خراسان جنوبی

هم بیان احکام و مسائل روز به سبک کودکانه دارد. هم پیرزن ها و پیرمردهای روستاها را بار دستگاه فشارسنج خون که به همراه دارد، مورد مراقبت و محبت و اندازه گیری قرار می دهد. و به آنان توصیه های طبّی می کند، دعا می نماید و نیز آرزوی شفا.

این مبلغ مردم گرا، در خانه اش باغچه ای سرسبز ساخته است با انواع سبزیجات؛شمبلیله، ریحان، گوجه، هویج و همه چیز.

حجت الاسلام غلامحسین غیاثی، روحانی مبلّغ فعّال و مردمی در روستاهای بخش درح از توابع شهرستان سربیشه خراسان جنوبی        حجت الاسلام غلامحسین غیاثی، روحانی مبلّغ فعّال و مردمی در روستاهای بخش درح از توابع شهرستان سربیشه خراسان جنوبی

در کنار مردم فقط گپ نمی زند. فقط گفتار ندارد. رزقش را با روح جهادی اش بدست می آورد. مرغ و خروس و بُز پرورش داده است تا محصول دسترنج خود را بخورد. او اندیشه اش این است و گفته است:

کار برای انسان یک تفریح است که برکت دستانش روزی سُفره هاست

به گفتۀ او «باید از جنس مردم بود تا بتوان با دردهای آنها درد کشید و با شادی هایشان، شاد شد.»

از هر کس در آن دیار مرزی بپرسی او کیست؛ دقیق وی را می شناسند. چون خود را با مردم همانند کرده است و مثل آنان می زیَد و مانند آنان کوشش دارد. فقط شعار نمی دهد. فریاد نمی کشد. خود بیل می گیرد، زمین را می کند، باغ و مزرعه را آبیاری می کند.

هیچ عار نمی داند از این که با آن لباس مقدس پیامبر اسلام (ص)، همانند روستاییان آنجا مرغ و خروس را دانه می دهد و بُز و گوسفندان را علف.

حجت الاسلام غلامحسین غیاثی، روحانی مبلّغ فعّال و مردمی در روستاهای بخش درح از توابع شهرستان سربیشه خراسان جنوبی        حجت الاسلام غلامحسین غیاثی، روحانی مبلّغ فعّال و مردمی در روستاهای بخش درح از توابع شهرستان سربیشه خراسان جنوبی

روستاییان آنچنان از وی راضی اند که می گویند: «حاج غلامحسین تنها یک روحانی نیست، بلکه یک انسان بزرگ و شریف است».

این طلبۀ حوزۀ علمیه، با تلاش جهادگرانۀ خود و با همیاری مردم در روستاهای آن منطقه بشدّت محروم از جمله روستاهای مشروکی، گلوگاه و لانو، حسینه، مسجد، خانۀ عالِم و کتابخانه ساخته است.

حجت الاسلام غلامحسین غیاثی، روحانی مبلّغ فعّال و مردمی در روستاهای بخش درح از توابع شهرستان سربیشه خراسان جنوبی        

حجة الاسلام غلامحسین غیاثی خود بر این نظر است که «نقش طلبه و روحانی دمیدن روح زندگی و نشاط در روستا است، چه با کارهای فرهنگی و تعلیم و تربیت، چه با کمک کردن در امور خیریه، چه در ایجاد شغل در جامعه».

آری؛ این روحانی چون کردار را بکار گرفت، گفتار را پذیرا ساخت. در حقیقت او اسلام را که باید از لسان روحانیان وارسته به قلب مردم رسوخ کند، بدرستی نشر می دهد. برای وی که نشان داده است، روح حوزۀ علمیه، آمیختگی با هجرت و زیستن کنار ملت است، صلوات و هزاران سلام. (منبع عکس ها: خبرگزاری حوزه)

در «روحانیت دارابکلا: اینجا» نیز انتشار یافت

دامنه

/ 0 نظر / 125 بازدید