لیف روح 25

لیف روح بیست و پنج 

به نام خدا. آدمی نیز، مانند فلک آسمانی دارای هفت قوه (ستاره) است. بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی، مالشی، سخن گویی و خردمندی. اصل همه ی اینها در دل و قلب است. این ستاره های وجود آدمی، راه های نزدیکی به خدای رحمان برای اظهار نیاز است. می توانید آیه 5 سوره مبارکه ی حج را بر جان تان سائش دهید. دوستان خدا، دعوی ندارند بلکه نیاز دارند.لذاست که در پیشگاه و بارگاه حضرت نماز، مقام راز می یابند. اینان از بی بلایی به فریاد می آیند و بر بلای خویش عاشق ترند. یونس نبی (ع) در آن هجر عظیمش در سه تاریکی بود : هم تاریکی شب. هم تاریکی دریا. و هم تاریکی شکم ماهی. اما با این همه خدا را به نسیانی نبرد. چرا؟ چون در قلبش به این فهم رسیده بود که هر چه او را، از غیر خدا باز دارد سهو  است. آنچه جزء خدا را باشد حَشو است. هر چه جزء خدا و سنت مصطفی باشد لغو است و هر چه غیر از حق باشد هم لهو است. ما کجا و یونس و فهم یونسیّه کجا؟ ما کجا و شکم ماهی یونسیّه و مقام قُرب سبحانیه ی او کجا؟ ما به صبر و فهم هر دو محتاجیم. ایّوب نبی (ع) هفت سال در کَنّاسه یعنی زُباله دانی گرفتار گردیه و کرم ها بر بدنش افتاده بود. شیطان آمد سراغش که فریبش دهد. گفت : ای ایوب گوسفندی نذرِ من کن تا تو را از این مَخمصه رهایی دهم. ایّوب نبی (ع) گفت : 80 سال در نعمت بودم حالا هفت سال در بلا افتاده ام. تازه 73 سال دیگر باقی است تا نعمت من با نِقمت برابر شود. شیطان جهید و خزید و شکستی فاحش خورد ازش دور شد. این است که ایوب نبی (ع) را خود خدا، صابر خوانده. آری انبیاء که راه بشرند، هیچ گاه جزَع و فزَع و دعوی و شکایت نداشتند، همه اش دعا بود و تضرع و راز و نیاز. و این بود که ایوب هرگز ترک صبر نکرد و اسوه شد. همه اینها برای روح های مستعد تعالی و رشد یافتگی و اخلاصی محتاج فهم است. زیرا در بحث روح فهم از الهام و یافتن ربّانی ست بر خلاف علم و دانش که آموختنی ست. روحی که لیف شود، از ابتلائات و گرفتاری ها و بلایا به سمت و سوی صبر ایوبی و ذکر یونسی و راز نبوی و عدل علوی و نثار حسینی و انتظار مهدوی می گراید. 101 .

/ 9 نظر / 5 بازدید
بارزان

و چه قدر ایمان می خواهد که انسان به این درجات عالیه برسه...الحق که صبر ایوب می خواهد...

بارزان

تن مالو بفرست برام ...داشتم متن های مربوط به شهدا رو میخوندم...

بارزان

اشکال نداره ...ما تنمون خیلی پوست کلفت تر و پر رو تر از این حرفاست که با تن مال شما سیخ بشه...بعدآ که شناختی منو میفهمی که با چه گانگستری طرفی

سیدعلی اصغرشفیعی

"زیرا در بحث روح فهم از الهام و یافتن ربّانی ست بر خلاف علم و دانش که آموختنی ست." "دوستان خدا، دعوی ندارند بلکه نیاز دارند." مغزمطلب "لیف روح"دوپاراگراف فوق است ،حال برای بازگشت به قبل ازنیاز جاری کلمات زیر بنظرم مفید به فایده است! پرورش عقل و فکر و کسب استقلال فکری و مبارزه با اموری که بر ضد استقلال عقل است از قبیل تقلید از نیاکان ، از اکابر و چشم پرکنها ، از رفتار اکثریت و امثال اینها مورد عنایت شدید اسلام‏ است . پرورش اراده و کسب مالکیت بر نفس و آزادی معنوی از حکومت مطلقه‏ء میلها مبنای بسیاری از عبادات اسلامی و سایر تعلیمات اسلامی است . پرورش حس حقیقت جویی و علم طلبی ، پرورش عواطف اخلاقی ، پرورش حس‏ جمال و زیبایی ، پرورش حس پرستش ، هر کدام به نوبه‏ء خود مورد توجه‏ عمیق اسلام است .

عاشق دارابکلا

سلام حال شما؟خوش میگذره محل؟

عاشق دارابکلا

آره ی لحظه دیدمت...دلم میخاد بیام حلقه تکیه ولی با ی چند نفر افراد ک چند روح تو بدن دارند وتو حلقه هستند نمیام[ناراحت]

عاشق دارابکلا

آره ی لحظه دیدمت...دلم میخاد بیام حلقه تکیه ولی با ی چند نفر افراد ک چند روح تو بدن دارند وتو حلقه هستند نمیام[ناراحت]

تکواندوکا /رمضانی

سلام اقای طالبی / لیف شد روحم چند باره /تشکر

صفرعلی قلی زاده

سلامٌ علیکم بما صبرتم و این سرزمین انبیاء چقد زیباست! برای لحظاتی به آن سرزمین رفتیم فرقی نداره که در شکم ماهی باشد یا بالای کوه فاران یا وادی ایمن یا بیت ایل و یا بئرشیع و ... بسیار زیباست. الان حسم اینه که ای کاش چوپان حضرت شعیب بودم...