سرنوشت لیلی و مجنون و عشق دو پلک

سرنوشت لیلی و مجنون و عشق دو پِلک

به نام خدا. دامنه بی تقصیر است؛ حیای یحیی در وبلاگش " فانوس دارابکلا " رفت سراغ لیلی و مجنون و چگونگی مُردن و فراق و شهر نیکان و عشق جسمانی و نمی دانم چی چی! حیای یحیی این گونه نوشت : لیلی و مجنون در شعر حکیم نظامی گنجوی، هر دو در فراق غم انگیز می میرند و عشق خود را بی آنکه به گناه آلوده کنند، به گور می برند. از نظر نظامی گنجوی، عشق جسمانی پُلی برای عشق ماوراء است.

اینجا

و نیز

عشق دو پلک چشم را هم در وبلاگ " اوج هستی داراب " مشاهده کنید:

اینجا

نیروانای ارجمند مدیر آن وبلاگ هم نوشت: " پلک ها از سحر تا پاسی از شب، برای ... همدیگر لحظه شماری می کنند و لذا این مدیر خوش ذوق فرمان داد که عشق را از دو پلک یاد بگیرید. " بیفزایم که دامنه البته ناشی ست در درین وادی. 832 .

این عکس و زیرنویس مشکی رنگ هم از وبلاگ فانوس حیای یحیی است.خدا قوت لیلی و مجنون عصر.  قُوت ناهاره !؟ یا قوّتوی شام !؟

دامنه فقط به ادامه ی زیرنویس حیای یحیی می افزاید : هی ی ی ی ی!!! خفه هاکاردی پیرزنا ره؛ ای بی رحم

/ 1 نظر / 95 بازدید
محمد عبدی

سلام کبلاقا ابراهیم جان عشق پاکترین واژه ای است که می شناسم و اما ای عشق همه ما را دریاب ... در باب خدا شناسی مولانا چند روزی به سخنان علامه گوش سپردم و خدا شناسی را به سه حالت معرفی کرد خدای فقیهان که همه ترس جهنم و بهشت است و خدای مهیب و خوف انگیز خدای متکلمان که خدای خاص و حسابگری است و دور از دسترس همه مگر عده ای خاص ولی خدای عاشقان که برای این خدا حاضرند همه چیز خود را فداکنند و تا به مرحله وصال معشوق برسند و می دانیم که وصال حد نهایی عشق است و خوشا به آنانی که وصالشان با تعابیرشان هم معنا و همسنگ باشد و ساخته پرداخته تئوری و ذهنیات مالیخولیایی نباشد و ... قدر مسلم خدایی که با عشق پرستیده شود در دل مجنون و لیلی هم وصال خدایی می پروراند و کجروی نخواهد داشت هر چند آدمی جایزالخطاست و ... به قول مجنون : اگر با منش نیست میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی اینست که بلا و مصیبت و امتحان عاشقان شیرین و گوارا می شود و با خدای خویش حال می کنند و حظ می برند ... خدای را عاشانه بپرستیم تا حالشو ببریم ... موفق باشید