لیف روح 85

لیف روح هشتاد و پنجم

به نام خدا. این لیف روح هشتاد و پنجم توسط یکی دیگر از خوانندگان فرهیخته و بزرگوار دامنه که راضی به معرفی خود به خوانندگان نیست، به دامنه ارسال گردیده است. ضمن آرزوی سلامتی و توفیقات الهی و نیز درج آثار و برکات این سخن لیف روح برای وی؛ با هم آن را می خوانیم:

از امام صادق علیه السلام روایت شده است شش خصلت است که مومن را پس از مرگ سود بخشد: اول- فرزند صالح که برایش استغفار کند. دوم- قرآنی را که قرائت کرده. سوم- چاه آبی را که حفر کرده. چهارم- درختی که غَرس کرده. پنجم- صدقه یی که جاری نموده. ششم- سُنت حسَنه ای که بنیان نهاده است و پس از او همچنان به آن عمل شود. التماس دعا.

منبع: پندهای حکیمانه. 823 .

آبشار بلند و جاری دارابکلا. 1389 .عکاس: آسید

/ 3 نظر / 31 بازدید
عیسی ...

جناب اقای دامنه سلام... با تسلیت این روز غم انگیز تاریخ شیعه. بنده با اشتیاق فردی و شغلی خودم؛ دوشنبه ها در انتظار لیف روح میمونم. حدیث بااهمیتی رو برویمون گشودن. از نویسنده محترم لیف روح میخواهم چنانچه باعث مزاحمت نیست تمایز سنت حسنه و عمل صالحه را برای ما بگویند. جناب اقای دامنه و نویسنده لیف 86 اجرکم عندا... [گل][گل]

دوستارطبیعت

اقا طالبی چه فایده غرس درخت سپس غارت غارت!! چی مونده از جنگلمون بیاو ببین. تشکر.

محمد عبدی

سلام کبلاقا ابراهیم جان از دیروز که این لیف روانه شد چندین بار آنرا مثل پژواک صدای درون دهانه کوه آنرا خواندم و شنیدم و رویش فکر کردم که امام صادق روحی له الفدا چه با دقت و کامل بیان داشتند و به خود نهیب که تلاش بیشتر نمایم که بدان بیشتر عمل نمایم و ... خدا کند که همه ما موفق به عمل بدان گردیم ... سپاس از شما و نویسنده ارجمند دانشمند