ظلم غرب به زنان محجّبه

تمدّن غرب به کجا کشانده شد!

به نام خدا. در شهر لورت در جنوب غربی لیون در شرق فرانسه تفرُّجگاهی ساحلی در کنارۀ رودخانۀ این شهر ساخته اند که علاوه بر ممنوعیت ورود سگ، سیگاری و ... ؛ زنان محجّبه نیز  از ورود به آن مکان عمومی منع شده اند. (عکس زیر)

در جاهلیت قدیم، زنان را از روی ننگ و عار، زنده به گور می کردند تا از داشتن فرزند دختر، خجل و سرافکنده نباشند! و در تمدن جدید غرب، از روی ننگ و آز، زنان را عُریان می خواهند تا دم از آزادی بزنند و در واقع به بسط و گسترش هرزگی بیفزایند.

دامنه

/ 0 نظر / 43 بازدید