سه حدیث از پیشوای صادق (ع)

دفتر حضور و غیاب خدا

به نام خدا. شیعه مفتخر است به پیشوای صادق آل محمد، امام ششم، بنیانگذار مذهب جعفری حضرت امام جعفر صادق (ع). مطالعۀ گفته ها و فرموده های آن حضرت، به انسان قوت قلب می دهد و آدمی را به تفکر، خویشتن نگری، اندیشیدن و آموختن می کشاند.

نماز

ارزش گذاری به نماز؛ رازِ نیاز

من در آستانۀ سالروز شهادت امام صادق (ع) به سه نمونه از سخن ها و احادیث آن امام بزرگوار می پردازم تا روشن کنم چقدر این نگرش های عمیقانه و حکمیانه بر جان انسان نفوذ می کند و بر جویبار درونش جوشش می آفریند:

1- هر که به سه چیز دل ببندد فریب می خورد: کار نشدنی را تصدیق کند، به کسی که مورد وثوق نیست اعتماد نماید، و به آنچه مالک نیست طمع ورزد.

 

امام صادق (ع)

  

2- حاکمان نمی توانند در سه چیز کوتاهی کنند: نگهبانی مرزها، سراغ مظالم رفتن و رفع ستم از مردم کردن، و گزینش صالحان و شایستگان برای امور اجرائی.

3- مُروّت و مردانگی آن است که خداوند ترا، در آنجا که نهی کرده است، حاضر نبیند، و آنجا که فرمان داده حضور داشته باشی، غایب نبیند.

آری؛ این بود دفترِ حضور و غیاب خدا. وقتی فراخوانده شدیم ستمگر و ستمدیده نباشیم، در آن حاضر نباشیم. وقتی فرمان داده است، علیۀ طاغوت های اقتصادی، فکری، سیاسی، پیرو راه و روش ابراهیم بُت شکن (ع) باشیم، در آن غائب نباشیم.

دامنه

(منبع احادیث: اینجا)

/ 0 نظر / 125 بازدید