عکس های ارسالی جناب یک دوست

عکس ها در دامنه

به نام خدا. تازه ترین عکس های ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه. از ایشان به خاطر این همه توجه و ذوق ممنونم. در سلسله پست های دیدنی های داربکلا، بخش چهره های نسل اول دارابکلایی ها می تواند یادآور دقیقی برای ثبت خوبی ها و خاطرات باشد و دوری از مخاطرات.

غال مِسن (=غلامحسین) مردی که نماد نظم و نظافت و شوخ طبعی ست و حالا خانه نشین.  23 شهریور 1394. دعاش کنیم در سلامت باشند. عکاس: جناب یک دوست

غال مِسن (=غلامحسین) مردی که نماد نظم و نظافت و شوخ طبعی ست و حالا خانه نشین.  23 شهریور 1394. دعاش کنیم در سلامت باشند. عکاس: جناب یک دوست 

نوۀ  احمد بابویه اوسایی مرحوم نعمت. 23 شهریور 1394. عکاس: جناب یک دوست

 نوۀ  احمد بابویه اوسایی مرحوم نعمت. 23 شهریور 1394. عکاس: جناب یک دوست 

مادر حمید آهنگر مرحوم حاج ولی. یاد ایام انقلاب به خیر شب های زیادی در این منزل چای و شام و شب چره خوردیم و صدها بار شونیشت کردیم. رفقا. 23 شهریور 1394. عکاس: جناب یک دوست

 مادر حمید آهنگر مرحوم حاج ولی. یاد ایام انقلاب به خیر شب های زیادی در این منزل چای و شام و شب چره خوردیم و صدها بار شونیشت کردیم. رفقا. 23 شهریور 1394. عکاس: جناب یک دوست 

انگور حیاط احمد بابویه اوسایی مرحوم نعمت

 انگور حیاط احمد بابویه اوسایی مرحوم نعمت 

نوایی فاطمه. زنی کوشا و سرزنده. فامیل سببی ما، خدا قوت. 23 شهریور 1394. عکاس: جناب یک دوست

 نوایی فاطمه. زنی کوشا و سرزنده. فامیل سببی ما، خدا قوت. 23 شهریور 1394. عکاس: جناب یک دوست

نوایی فاطمه. زنی کوشا و سرزنده. 23 شهریور 1394. عکاس: جناب یک دوست

 نوایی فاطمه. زنی کوشا و سرزنده. 23 شهریور 1394. عکاس: جناب یک دوست 

حمید آهنگر. یاد دوستی های آن ایام جوانی و اوائل انقلاب بخیر. 23 شهریور 1394. عکاس: جناب یک دوست

 حمید آهنگر. یاد دوستی های آن ایام جوانی و اوائل انقلاب بخیر. 23 شهریور 1394. عکاس: جناب یک دوست 

غال مِسن (=غلامحسین). 23 شهریور 1394. عکاس: جناب یک دوست

 غال مِسن (=غلامحسین). 23 شهریور 1394. عکاس: جناب یک دوست 

/ 2 نظر / 102 بازدید
محمد عبدی

سلام و روزتان پر برکت به حرمت این وصال آسمانی مولا و ام ابیها این حاجیه خانم حلیمه مومنی (همسر حاج ولی و مادر آقا حاج حمید) که دختر کل اکبر مومنی اوسایی از فامیل نسبی ما را خداوند محفوظ بدارد و خیلی مشعوف شدم حداقل عکسش را گذاشتین تا زیارتشان کنیم این عمه خود را و ...

ساعت

سلام با افتخار به گیله مرد گفتم : دوره آخرالزمان شده ! گیله مرد گفت : در اینکه وارد دوره آخرالزمان شدیم، شکی نیست. اما مقصودت از این حرف چی بود ؟ - گفتم : از نشونه هاش یکی اینکه " الان بیشتر آشناهام غریبه هایی هستند که تنها اسمشون رو می دونم ...! " گفت : شاید همین احساس رو آشناهات هم نسبت به تو داشته باشند . تو چه قدمهایی برداشتی تا این اتفاق نیوفته ؟ - از خجالت چیزی نگفتم ... مشغالمسن در تنهاييهايش فقط تيك تاك ساعت را ميشنود.